grift

Missie

ANV Het Binnenveld
1. Wil de samenwerking stimuleren tussen bewoners en gebruikers van het Binnenveld en overheden, organisaties en burgers.
2. Wil de instandhouding en ontwikkeling van het mooie agrarische landschap van het Binnenveld stimuleren.
3. Wil het platform zijn van agrariërs en bewoners die in willen spelen op vragen en behoeften vanuit overheden en de markt.
4. Wil het eerste aanspreekpunt en sparringpartner zijn voor overheden, burgers, natuurorganisaties en andere organisaties voor vragen en behoeften die gerelateerd zijn aan het Binnenveld, maar die niet aan de primaire agrarische productie gebonden zijn.

Daarbij gaat het om de volgende uitgangspunten:
1. Een goede balans tussen de ‘gewone’ traditionele agrarische werkzaamheden en nieuwe activiteiten rond recreatie, streekproducten en educatie.
2. Stimuleren van de regionale economie.
3. Meer betrokkenheid van boeren en burgers bij hun woon- en werkgebied.

 

vlak
steenuil logo
endkolom