grift

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 5 leden.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
 
voorzitter                 Jan Bouwhuis
secretaris               Esther Schoenmaker
penningmeester   Henk Moesker
bestuurslid             Bart van Laar,  werkgroep collectieven
bestuurslid             Vincent Mosch, werkgroep streekproducten
bestuurslid             Carola van Ruiswijk, werkgroep boerderij educatie
bestuurslid             Lodewijk Pool

coördinator             Otto Vloedgraven,  tel. 06-28870603

adviseurs                Henk van Paassen, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost  tel. 06-13685805
                                  Roelof de Jong, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-West tel. 06-13269280

 

vlak
steenuil logo
endkolom