grift

Boerderij-educatie

 

Voedselproductie is vanzelfsprekend uiterst belangrijk. Toch weten veel mensen niet hoe het voedsel wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. De ANV wil kennis verspreiden door bijvoorbeeld op een leuke manier aan kinderen te laten zien dat melk door de koe wordt gegeven en dat aardbeien aan kleine planten groeien: dit is boerderij-educatie. De ANV wil boeren helpen om boerderij-educatie op te pakken. De ANV gaat zich inzetten voor het ontwikkelen van lesbrieven, het enthousiasmeren van de scholen en het coördineren van de schoolklassen die op bezoek komen.

In het Utrechtse deel van het Binnenveld heeft een groep boeren een lesprogramma samengesteld voor basisscholen. Via (www.boerderijeducatie-utrecht.nl)  kunt u met deze groep in contact komen. Ook in het Gelderse deel is er overleg met de gemeenten en scholen over het opstarten van boerderij-educatie voor basisscholen. 
Daarnaast zijn er al een aantal jaren schoolactiviteiten in het Binnenveld: groepen scholieren van het VMBO uit Veenendaal en Ede gaan in het Binnenveld aan het werk in het landschap, bijv. onderhoud plegen aan knotwilgen. ANV Het Binnenveld staat zeer positief tegenover deze activiteiten en wil daar graag een ondersteunende rol in vervullen.

 

boerderijeducatie

vlak
steenuil logo
endkolom