grift

Nieuwsarchief ANV 2013

Start BoerBuurBoodschap

Ook dit jaar een Wagenings ervenprojectANV het Binnenveld gaat ook dit jaar een erfbeplantingsproject uitvoeren, in samenwerking met de gemeente Wageningen. Komend najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het Wageningse deel van het Binnenveld, incl. de Nude nieuwe erfbeplantingen worden aangelegd of bestaande mooier gemaakt.
Bij de inrichting van de erven gaat het om erfbeplantingen die passen in het gebied met streekeigen plantmateriaal. Het gaat dan om bijv. hoogstamfruitbomen, knotbomen, houtsingels en heggen (van o.a. liguster, haagbeuk of meidoorn). Hebt u als bewoner in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt samen met u  hoe uw erf groener en landschappelijk mooier gemaakt kan worden. In overleg wordt er dan een plan gemaakt. Binnen het project kunnen er ook landschapselementen buiten erven worden aangelegd, zoals knotbomen, houtsingels of poelen.
Geïnteresseerden kunnen zich  aanmelden bij de coördinator van de ANV het Binnenveld, Otto Vloedgraven (tel. 06-28870603) of via de email:
info@anvhetbinnenveld.nl.

Streekmarkt varken op de Leer

Droog weer en een mooi zonnetje waren de extra ingrediënten die we afgelopen zaterdag kon toevoegen aan de streekmarkt met als thema Varken op de leer. Vanaf 11.00 uur werd er door de slager een varken uitgebeend dat aan de ladder hing. Dit terugkerende evenement krijgt steeds meer bekendheid en wordt dan ook door meer mensen bezocht. De volgende streekmarkt wordt volgend jaar gehouden met als thema Pasen. Op de markten zijn veel streekproducten te koop uit het Binnenveld. Ook is er de mogelijkheid om het boerenbedrijf ter plekke te bekijken. De blaarkoppen (koeien) maakten zich niet druk om al die aandacht. Aan de inwendige mens was gedacht en er was genoeg te eten, of gewoon de mogelijkheid om producten te proeven voordat je iets wilde kopen. De kinderen speelden op het springkussen of gewoon in het hooi. De dag werd afgesloten met een boerenborrel waarvoor alle leden van de vereniging waren uitgenodigd. Wilt u volgend jaar ook aanwezig zijn, houd dan onze agenda op de website in de gaten of meldt u aan voor onze nieuwsbrief.voor alle foto's klik hier.

 

De website is aangepast/uitgebreid

In het linker menu zit onder de link streekproducten veel informatie over onze streekproducenten.

nieuwsbrief 10, juli 2013

Nieuwste brochure van de ANV Het Binnenveld

Nieuwste brochure van de ANV Het Binnenveld

 "Proef de rijkdom van Het Binnenveld" via Streekproducten & Arrangementen!

klik hier voor en impressie

open dag boerderijen

De agrarische natuurvereniging Het Binnenveld bestaat nu ruim 2 jaar. De vereniging zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld, waar burgers en bewoners van kunnen genieten en waar boeren een bestaan kunnen vinden. Ook vindt zij het belangrijk dat burgers en boeren meer contact met elkaar hebben. Daarom organiseert zij ook dit jaar een open dag voor geïnteresseerden, die  al fietsend van het ene naar het andere bedrijf  kunen genieten van het mooie Binnenveld, met de Grift, de weilanden en akkers, de knotwilgen, boomrijen, koeien en weidevogels.

deelnemende boerderijen

EVZ langs de Nieuwe Steeg

De aanleg van de EVZ langs de Nieuwe Steeg is deze week begonnen!

 

 

streekmarkt weer groot succes

Honderden mensen trotseerden het gure weer toen ze de streekmarkt met als thema: PASEN bezochten. Georganiseerd door enthousiaste leden van de ANV het Binnenveld. Waardoor het weer een succes was waarop we tevreden terugkijken. Iedereen bedankt.

klik hier voor meer foto's

22 juni houden we de open boerderijen dag.

Veel van de streekproducten die hier te zien waren zijn ook verkrijgbaar in het winkeltje van de buurtboerderij van Philadelphia Zorg aan de Vier-Morgenweg.

De eerste kievitsei gevonden in het Binnenveld

Beheer gronden in de Groene Grens

De gemeente Ede heeft de ANV het Binnenveld gevraagd gronden te beheren in de Groene Grens. Het gaat om 2,4 ha akkerland aan de Maanderbroekweg en twee kleine percelen van totaal 2 ha grasland bereikbaar via de Dragonderweg.

Er heeft zich 1 lid uit het Binnenveld gemeld die de gronden voor de komende drie jaar wil beheren.

De grond zal dan ook aan dit bedrijf worden verpacht.

Erfbeplantingen aangelegd rond Achterberg


Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Rhenen was zaterdag 9 maart aanwezig bij de aanleg van hoogstamfruitbomen en laanbomen bij de minicamping van de Brink bij Achterberg. Samen met Roel van Dijk, bestuurslid van de Agrarische Natuur Vereniging het Binnenveld, plantte hij een hoogstamfruitboom. Beiden waren zeer tevreden met de samenwerking en de resultaten in het erfbeplantingsproject.
De gemeente Rhenen stelde geld beschikbaar voor het plantmateriaal en voor het maken van de erfbeplantingsplannen. De ANV het Binnenveld maakte de plannen samen met de bewoners en regelde het plantmateriaal. Afgelopen weekend konden de eigenaren zelf het plantmateriaal in de grond zetten.
In totaal zijn rond Achterberg op 7 erven streekeigen beplantingen aangelegd of vervangen. Het gaat daarbij om 40 hoogstamfruitbomen, 10 knotbomen, 44 laanbomen, 4 houtsingels en 3 heggen.

nieuwsbrief 9

vlak
steenuil logo
endkolom