grift

Werkgroepen

Het bestuur heeft na de start van haar vereniging boeren en burgers gevraagd om mee te denken over projecten die de vereniging in het Binnenveld zou kunnen oppakken en uitvoeren. Er zijn toen een aantal bijeenkomsten geweest en daaruit zijn een aantal werkgroepen ontstaan. Op dit moment gaat het om 3 soorten activiteiten en werkgroepen:
1. Natuur- en landschapsbeheer
2. Boerderijeducatie
3. Streekproducten

Verder zijn er ideeën om projecten rond recreatie op te gaan starten en loopt er al jaren een project rond weidevogelbeheer. Dat wordt uitgevoerd door 2 vrijwilligersgroepen, de een in Binnenveld-oost, de ander in Binnenveld-west. De agrarische natuurvereniging werkt al met hen samen bij het weidevogelbeheer in het Binnenveld.

Als u in één van deze werkgroepen actief wilt zijn, neem dan contact op met het bestuur (zie contact ).

vlak
steenuil logo
endkolom