grift

Nieuwsarchief ANV 2014

Nieuwsbrief 14

Samen voor natuur in het Binnenveld?

Langs de Grift in het Gelderse Binnenveld kan aan de Gelderse kant binnenkort een 50 hectare grond worden ingericht en beheerd voor natuur. Nadat in oktober de combinatie van de lokale LTO/ANV zich hiervoor meldden in het provinciehuis, heeft in december een groep burgers uit Wageningen gezegd hiervoor te willen gaan. En wat een goede bestuurder dan doet is partijen uitdagen om met een gemeenschappelijk voorstel te komen. De eerste ontmoeting is geweest en die smaakt naar meer: zou het lukken om hier een unieke samenwerking tussen boeren en burgers te organiseren voor beheer van een stukje van het fraaie Gelderse Natuur Netwerk?

klik hier voor het hele bericht.

Jaarverslag Weidevogels Binnenveld West

NIEUW: Boer&Buur

Boer&Buur Boodschap verbindt boeren en burgers direct in de buurt. In Wageningen en Bennekom doen we dat letterlijk via een bestel- en bezorgdienst van streekproducten: Boer&Buur Boodschap. Zo wordt de afzet van lokale producten in de directe omgeving verbreed. Dit doen we samen!

‘We’ zijn de lokale producenten, ikzelf, maar ook de bewoners van Wageningen en Bennekom. U bent geinteresseerd in lokale (biologische) producten, anders had u deze website niet gevonden. Mogelijk doet u uw boodschappen ook in een boerderijwinkel. Dikke kans, dat u daar niet elke week aan toekomt. Boer&Buur Boodschap biedt met een besteldienst online en een bezorgdienst uitkomst!

Wie ben ik?

Ik ben Esther Schoenmaker en woon met mijn gezin aan het randje van Wageningen in Wageningen Noord-West. Ik geniet dagelijks van de rust, frisse wind en ruimte van het landelijk gebied.  Al 20 jaar is het ook mijn werkveld: ik begeleid projecten in de gebiedsontwikkeling van het landelijk gebied en integraal waterbeheer. Als vrijwilliger bij Transition Towns begeleid ik onder andere stadslandbouwprojecten en beheer ik een eetbare buurttuin.

Hoe is Boer&Buur Boodschap ontstaan?

Pal voor mijn voordeur begint het prachtige Binnenveld. Mijn hardlooprondje loopt via verschillende agrarische bedrijven en zo ontstond begin oktober 2014 het idee om deze lokale producten naar de direct omwonenden te gaan brengen. De logistiek is het knelpunt bij het vergroten van de afzet van lokale producten. Door de enthousiaste medewerking van 9 lokale producenten kon ik snel van start met Boer&Buur Boodschap. Ik wil deze ‘pioniers’ hiervoor hartelijk danken en hoop dat ik het huidig assortiment de komende tijd kan gaan uitbreiden!

Doe mee met groene erven in Wageningen

ANV het Binnenveld gaat ook dit jaar een erfbeplantingsproject uitvoeren, in samenwerking met de gemeente Wageningen. Komend najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van Wageningen nieuwe erfbeplantingen worden aangelegd of bestaande mooier gemaakt.
Bij de inrichting van de erven gaat het om erfbeplantingen die passen in het gebied met streekeigen plantmateriaal. Het gaat dan om bijv. hoogstamfruitbomen, knotbomen, houtsingels en heggen (van o.a. liguster, haagbeuk of meidoorn). Hebt u als bewoner in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt samen met u  hoe uw erf groener en landschappelijk mooier gemaakt kan worden. In overleg wordt er dan een plan gemaakt. Binnen het project kunnen er ook landschapselementen buiten erven worden aangelegd, zoals knotbomen, houtsingels of poelen.
Geïnteresseerden kunnen zich  aanmelden bij de coördinator van de ANV het Binnenveld, Otto Vloedgraven (tel. 06-28870603) of via de email: info@anvhetbinnenveld.nl.

varken op de leer 2014

Droog weer en een mooi zonnetje waren de extra ingrediënten die de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld afgelopen zaterdag kon toevoegen aan de streekmarkt met als thema Varken op de leer. Vanaf 11.00 uur werd er door de slager een varken uitgebeend dat aan de ladder hing. Dit terugkerende evenement krijgt steeds meer bekendheid en wordt dan ook door meer mensen bezocht. De volgende streekmarkt wordt volgend jaar gehouden met als thema Pasen. Op de markten zijn veel streekproducten te koop uit het Binnenveld. Ook is er de mogelijkheid om het boerenbedrijf ter plekke te bekijken. De blaarkoppen (koeien) maakten zich niet druk om al die aandacht. Aan de inwendige mens was gedacht en er was genoeg te eten, of gewoon de mogelijkheid om producten te proeven voordat je iets wilde kopen. De kinderen speelden op het springkussen of gewoon in het hooi. De dag werd afgesloten met een boerenborrel waarvoor alle leden van de vereniging waren uitgenodigd. Wilt u volgend jaar ook aanwezig zijn, houd dan onze agenda op de website in de gaten of meldt u aan voor onze nieuwsbrief. www.anvhetbinnenveld.nl

 foto's varken op de leer 2014

Ledenvergadering

Op de ledenvergaderig is Jan Bouwhuis gekozen tot voorzitter en Bart van Laar als bestuurslid.

Nieuwsbrief 13

VALLEI BOERT BEWUST

Vleesboerderij Het Binnenveld 25e deelnemer aan Vallei Boert Bewust

Dit bedrijf is het eerste vleesveebedrijf, dat meedoet aan het project. En dat is een reden voor een klein feestje. Deze onthulling maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Oogstdag, die op 20 september door ANV Binnenveld op dit bedrijf wordt georganiseerd....: klik hier voor meer informatie

 


Markten goed bezocht

Regelmatig kom je de kraam tegen van de leden van de ANV.

13 september staan we op de Molenmarkt in Wageningen

Natuurstrook langs Nieuwesteeg klaar

De inrichting van de natuurstrook langs de Nieuwesteeg is afgerond. De natuurstrook is een onderdeel van de ecologische verbindingszone die loopt ten noorden van Wageningen tussen de Veluwe en de Grift. De natuurstrook bestaat uit een plas-drasstuk langs de sloot, met daarnaast een struweel en het Harloer-klompenpad. Vorig jaar had het waterschap al de plas-drasstrook gegraven en de ANV het Binnenveld heeft afgelopen winter de struweelstrook aangelegd, met streekeigen soorten als boswilg, lijsterbes, vuilboom en els. In het weiland naast die strook kunnen wandelaars van het Harsloer klompenpad lopen. Daarvoor moesten wel 3 bruggetjes over sloten worden gemaakt. De ANV heeft hiervoor het bedrijf Vrij in Hout gevraagd, een bedrijf dat allerlei constructies maakt met alleen inlands hout. Voor de bruggetjes is Robiniahout gebruikt, een zeer duurzame hardhoutsoort  uit Nederland.

Kievitopfok door later mais zaaien succesvol

Jan van Ginkel is melkveehouder en kalvermester in Bennekom en nu ook kievitopfokker. Hij is zeer tevreden over het broedresultaat in het afgelopen weidevogelseizoen. Niet alleen had hij zeer veel  nesten (ca. 50) maar hij is vooral blij met het resultaat van het uitstellen van het mais-inzaaien. Voor dat uitstel sloot hij een contract af met de ANV het Binnenveld. In ruil voor een vergoeding heeft hij gewacht met het inzaaien totdat de nesten van de Kievit uit waren en de kuikens al wat ouder. Toen hij ging frezen krioelde het van de jonge kieviten. Doordat hij vanaf het midden naar de randen freesde heeft hij alle kuikens naar de zijkant geleid en daar heeft hij een rand laten staan. Ook zijn er in de randen van het maïsperceel 3 tureluurnesten gevonden en uitgekomen.

Voor meer informatie klik (pagina weidevogelbeheer).

Foto: jonge Kieviten in Nest

 

open boerderijen dag

Om organisatorische redenen wordt er dit jaar geen open boerderijendag georganiseerd door de ANV.

 

Vleesboerderij Het Binnenveld

Paasmarkt 2014

klik hier voor meer foto's

Een zonovergoten dag, een perfecte organisatie en een geweldig publiek. Dat waren de drie belangrijke ingrediënten voor de paasmarkt van de ANV Het Binnenveld. Dit jaar werd deze georganiseerd door Boerderij van Steenbergen, een mooi gezinsbedrijf met scharrelkippen en vrije-uitloopkippen in Bennekom. Het woonhuis van dit bedrijf is een twee eeuwen oude boerderij die al bijna 100 jaar in het bezit is van de familie van Steenbergen.
In de loop der jaren is het bedrijf veranderd van een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en akkerbouw, naar een legkippenboerderij. Een extra feestelijk tintje was dat ze vanaf nu het Vallei Boert Bewust-certificaat bezitten. Het Vallei Boert Bewust-certificaat wordt toegekend aan boeren die plussen scoren op de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. Ook voor de kinderen was er van alles te doen, kuikens en lammetjes bekijken, pony rijden en eieren schilderen. De ANV organiseert sinds een paar jaar met haar leden diverse streekmarkten. Dit jaar de paasmarkt, een oogstdag op 20 september en in november “het varken op de leer”. Op 21 juni zijn de open boerderijdagen. Door deze dagen wil de ANV de burger betrekken bij de boerenbedrijven en probeert een tipje op te lichten over het echte boerenleven. Verder het promoten van de streekproducten die ze produceren in "ons Binnenveld".

 

Boerderij van Steenbergen

Boerderij van Steenbergen neemt ook deel aan het project Vallei Boert Bewust.
KLIK HIER

Hoofdstad van de smaak.

Paasmarkt bij deelnemer Vallei Boert Bewust


Paasmarkt bij 1e deelnemer Vallei Boert Bewust in Bennekom.

Op zaterdag 12 april a.s. vindt de Paasmarkt plaats op boerderij van Steenbergen in Bennekom. Dit bedrijf neemt vanaf dat moment ook deel aan het project Vallei Boert Bewust.
 
Kom kippen kijken en lekkere streekproducten proeven op dit bedrijf dat ook meedoet aan Vallei Boert Bewust
Binnen het project “Vallei Boert Bewust” zoeken boeren uit de Vallei actief het contact met de burger op. Op deze manier willen zij de burger betrekken bij hun bedrijf en hen laten zien hoe zij als ondernemer rekening houden met de maatschappij. Hetty en Anton van Steenbergen uit Bennekom zijn vanaf 12 april ook officieel deelnemer aan dit project. Dit pluimveehouderijbedrijf uit Bennekom wordt hiermee één van de visitekaartjes van de sector.

Bedrijven die meedoen aan Vallei Boert Bewust krijgen een bedrijfslabel. Deze bedrijven zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren. Maar ze zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de sector op een goede manier uitdragen. De bedrijven zijn te herkennen aan een bord met logo van Vallei Boert Bewust.

De boeren vertellen het verhaal van de sector aan de hand van de volgende thema’s: maatschappij, landschappelijke inpassing van het bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en dierengezondheid. De belangrijkste voorwaarde om mee te doen met Vallei Boert Bewust is de interactie met de burgers in de Vallei. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld via open dagen, boerderij-educatie, Social Media of een meeloopdag op een bedrijf. Op www.valleiboertbewust.nl is te lezen welke bedrijven er al meedoen.

Vallei Boert Bewust wordt gecoördineerd door gebiedscoöperatie O-gen in Scherpenzeel. Initiatiefnemers zijn varkenshouders die lid zijn van LTO Noord en de NVV (Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders).

Project Vallei Boert Bewust is één van de projecten in het programma van de Regio FoodValley en draagt bij aan de FoodValley-ambitie voor vernieuwing van de landbouwsector.

Het project is een samenwerking van LTO Noord, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, gemeenten, Projecten LTO Noord en de Gebiedscoöperatie O-gen en wordt gefinancierd door de provincies Gelderland en Utrecht, de (regio)gemeenten, landbouwbedrijfsleven en Rabobank.

Op zaterdag 12 april vindt bij Hetty en Anton van Steenbergen de Paasmarkt plaats. Dit bedrijf met scharrel- en vrije uitloopkippen zet haar deuren open. Naast een kijkje op de boerderij kunt u ook allerlei heerlijke producten kopen op basis van eieren, zoals hun eigengemaakte advocaat. Daarnaast kunt u proeven van een keur aan streekproducten uit met name Ede, Bennekom, Wageningen en Veenendaal. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten als paaseieren schilderen, eieren zoeken, kippen, kuikentjes, biggen en schapen kijken. De streekmarkt wordt gehouden bij Boerderij van Steenbergen, Dijkgraaf 1a te Bennekom. Op www.boerderijvansteenbergen.nl kunt u van alles lezen over het bedrijf en de Paasmarkt.

landschapsonderhoud

nieuwsbrief 12 maart 2014

Harm Roseboom vindt eerste Edese kievitsei

Roel geniet van het contact met de consument

Bloemrijke akkerranden in Wageningen

De agrarische natuurvereniging Binnenveld wil samen met de gemeente en de agrariërs in en rondom Wageningen een mooier landschap creëren.  Voor agrariërs is een vergoeding beschikbaar voor het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel. Dit resulteert in fleurige bloemrijke randen  die goed zijn voor vogels, vlinders en insecten en daarnaast een fraai landschap opleveren.

Bloemrijke akkerranden Wageningen
Dit jaar is het in de gemeente Wageningen mogelijk om 3 kilometer aan bloemrijke randen in te zaaien. Bij voorkeur liggen de randen langs recreatieve paden en de overgangszones tussen stad en buitengebied. Met name de Wageningse Eng lijkt hiervoor kansrijke locaties te bieden, maar ook locaties op het Binnenveld behoren tot de mogelijkheden. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een extra bijdrage leveren aan natuur en landschap.

(Rand)voorwaarden
De randen zijn minimaal 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels, insecten en vlinders te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen.

Informatiebijeenkomst
Voor geïnteresseerde agrariërs is er op donderdag 27 februari om 20.00 uur een informatieavond bij het biologisch proefbedrijf Droevendaal aan de Kielekampsteeg 32 in Wageningen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden  contact opnemen met Otto Vloedgraven, coördinator ANV Binnenveld (email: info@anvhetbinnenveld of  mobiel 06 28 87 06 03)


Bloemrijke rand langs maïsperceel

 

afscheid gebiedscommissie Binnenveld Oost

Onderhoud landschap in Bennekom weer van start

Voor het tweede jaar voert de ANV het Binnenveld een onderhoudsproject uit in de Kraats en Nergena, in opdracht van de gemeente Ede. Die stimuleert al jaren de aanleg van landschapselementen zoals knotbomen, houtsingels en boerenboomgaardjes. Om het onderhoud beter bij te houden en uit te voeren heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van de Agrarische Natuur Vereniging het Binnenveld (ANV).
De ANV voert het project uit in het Edese deel van het Binnenveld. Het werk wordt door eigenaren zelf uitgevoerd of door een werkploeg van de ANV. Deze werkploeg is ondertussen al weer op een aantal locaties aan het werk geweest. Bij het huidige project gaat het om onderhoud aan 3 houtsingels, 3 hoogstamboomgaarden en 3 knotboomrijen op 7 locaties.

ANV Het Binnenveld ook op Facebook en Twitter

streekproducten

Bij Boerderij van Steenbergen Dijkgraaf 1a Bennekom (bij de eierautomaat) zijn ook alle streekproducten uit het binnenveld te koop.

Op de website onder de link streekproducten staat meer informatie over de streekproducenten en verkooppunten, we werken de gegevens steeds bij.

vlak
steenuil logo
endkolom